Stupnjevi njemačkog jezika

Zajednički europski referentni okvir za jezike

Zajednički europski referentni okvir za jezike – ZEROJ (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL ili CEF), prvi put je objavljen 2001. Sadrži smjernice koje je Vijeće Europe izradilo zajedno s ustanovama ALTE (Udruga jezičnih ispitnih centara u Europi) i EAQU- ALS (Europska udruga za kvalitetne jezične usluge). Glavni cilj je bio na objektivan način opisati znanje učenika stranih jezika diljem Europe te održavanje visokih kriterija poučavanja stranih jezika. Jedan je od temeljnih dokumenata Europska jezična mapa koja se sastoji od tri dijela: Jezične putovnice, Jezične biografije i Dosjea.

Na hrvatskom CEFRL je objavljen 2005. kao ‘Zajednički europski referentni okvir za jezike — učenje, poučavanje i vrednovanje’ (Zagreb, Školska knjiga). Skraćeno se naziva različito: Zajednički referentni okvir, Zajednički europski okvir, Europski referentni okvir, Referentni okvir ili referentni okvir, samo Okvir, a hrvatskom kraticom ZEROJ. (Wikipedija)

Opis razina

Ljestvica za samoprocjenu