Uvjeti korištenja i izjava o privatnosti

UVJETI KORIŠTENJA internetske stranice www.delfin-skola-njemackog.eu

Korisnik posjetom internetskoj stranici www.delfin-skola-njemackog.eu potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja i Izjavu o privatnosti www.delfin-skola-njemackog.eu,  a svakim korištenjem www.delfin-skola-njemackog.eu, korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i Izjavom o privatnosti te da iste u cijelosti prihvaća.

Uvod

Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

1. Način i svrha korištenja www.delfin-skola-njemackog.eu
2. Način i vrsta podataka koji se prikupljaju
3. Svrha obrade podataka
4. Prosljeđivanje korisničkih podataka
5. “Kolačići” (Cookies)
6. Zadržavanje korisničkih podataka
7. Sigurnosne procedure
8. Promjena Uvjeta

1. Način i svrha korištenja www.delfin-skola-njemackog.eu

Internetska stranica www.delfin-skola-njemackog.eu u vlasništvu je Hrvatsko-njemačkog društva Split, Sinjska ulica 3, 21000 Split.

Svi materijali koje se nalaze na internetskoj stranici  www.delfin-skola-njemackog.eu ekskluzivno su intelektualno vlasništvo Hrvatsko-njemačkog društva Split.

Sadržaje objavljene na www.delfin-skola-njemackog.eu dozvoljeno je čitati i preuzimati samo za osobne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju distribuirati trećim osobama bez izričite suglasnosti vlasnika internetske stranice www.delfin-skola-njemackog.eu. Kopiranje je dopušteno samo uz zadržavanje svih napomena i upozorenja o autorskim pravima i vlasništvu bilo koje vrste te ograničenja od odgovornosti i uputa koja su navedena na stranici što se posebno odnosi na partnerske sadržaje.

Mi, Hrvatsko-njemačko društvo Split, Sinjska ulica 3, 21000 Split, OIB: 72936951527 udruga smo koja djeluje na hrvatskom tržištu. U svojoj djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke naših korisnika prilikom ispunjavanja online formulara za upis u školu pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

2. Način i vrsta podataka koji se prikupljaju

Hrvatsko-njemačko društvo Split prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od www.delfin-skola-njemackog.eu (Internet stranica) i komuniciraju s www.delfin-skola-njemackog.eu. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge navedene na www.delfin-skola-njemackog.eu (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),

korisničke podatke koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijske podatke ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),

korespondenciju i drugu komunikaciju s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

dodjeljivanje jedinstvenog identifikatora putem „cookie“ metode (više pod „Kolačići)

ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google Analytics-a

3. Svrha obrade podataka

Hrvatsko-njemačko društvo Split može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

Pribavljanje usluga koje nudi www.delfin-skola-njemackog.eu
Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje Hrvatsko-njemačko društvo Split nudi,
Interni trening i kontrola kvalitete,
Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka www.delfin-skola-njemackog.eu te njegovih pružatelja usluga,
Korporativne transakcije koje izvrši www.delfin-skola-njemackog.eu, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,
Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču www.delfin-skola-njemackog.eu ili u kojima www.delfin-skola-njemackog.eu sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

4. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Ne prodajemo, ne trgujemo niti na bilo kakav drugi način otkrivamo Vaše podatke trećim stranama.  Međutim, informacije o posjetiteljima koje nisu osobne informacije mogu se dati drugim stranama za marketing, oglašavanje ili druge svrhe.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da Hrvatsko-njemačko društvo Split korisničke podatke prikupljene putem www.delfin-skola-njemackog.eu jedino može prosljeđivati:

a) Nadležnim tijelima javne i državne uprave ako se radi o sumnji na zlouporabu internet stranice www.delfin-skola-njemackog.eu ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti

b) U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza

Hrvatsko-njemačko društvo Split ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na www.delfin-skola-njemackog.eu; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi. Hrvatsko-njemačko Split može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.
Nadalje, Hrvatsko-njemačko društvo Split može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.
Svi članovi i djelatnici Hrvatsko-njemačkog društva Split i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa sa Hrvatsko-njemačkim društvom Split i povezanim društvima.

5. “Kolačići” (Cookies)
Prigodom korištenja, tj. posjeta poslužitelj www.delfin-skola-njemackog.eu pohranjuje određene informacije u obliku “kolačića” (“cookie”) na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. “Kolačići” se koriste za prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. “Kolačić” je skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. “Kolačić” se ne može koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri posjeti stranicama www.delfin-skola-njemackog.eu koriste tip cookie-a poznat pod nazivom “privremeni kolačić” (“session based cookie”), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta www.delfin-skola-njemackog.eu i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik.
U “kolačiću” se ne pohranjuju osobne informacije (ime i email) Korisnika.  Hrvatsko-njemačko društvo Split korištenjem “kolačića” ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se “kolačić” nalazi  na računalu Korisnika, Hrvatsko-njemačko društvo Split ne može pronaći, ako Korisnik posjeti www.delfin-skola-njemackog.eu, stranicu s nekoga drugog računala.
“Privremeni kolačići” standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabi i web stranica www.delfin-skola-njemackog.eu, koja za ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijeva od Korisnika da postavi “privremeni kolačić” koji je aktivan tijekom korištenja www.delfin-skola-njemackog.eu.
Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja “kolačića” putem postavki internet preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje “kolačića” postoji mogućnost da neki dijelovi ili funkcionalnosti www.delfin-skola-njemackog.eu stranice neće funkcionirati na korisničkom računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga savjetujemo korištenje “kolačića” prilikom posjete www.delfin-skola-njemackog.eu.

6. Zadržavanje korisničkih podataka

Hrvatsko-njemačko društvo Split osobne podatke pohranjuje i obrađuje onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

7. Sigurnosne procedure (Kako štitimo vaše podatke?)

Hrvatsko-njemačko društvo Split na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja.

U svrhu očuvanja sigurnosti, integriteta i dostupnosti osobnih podataka, podatke osiguravamo nizom sigurnosnih mjera koje uključuju enkripciju, autentifikaciju i strogo ograničeni pristup podacima.

Neke od mjera koje koristimo uključuju:
a) strogo ograničen pristup osobnim podacima temeljen na načelu „nužnog poznavanja“
b) korištenje podataka isključivo u skladu s legitimnim interesom
c) sigurnosni prijenos podataka
d) postavljanje antivirusnih programa i vatrozida na IT sustave u svrhu detekcije, sprječavanja zloupotrebe osobnih podataka i neovlaštenog pristupa podacima.
Koristi se i tržišni standard (SSL tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci.
Treće strane kojima se osobni podaci sukladno ovim Uvjetima korištenja prosljeđuju obvezani su čuvati prikupljene podatke ugovorima o povjerljivosti sklopljenim s Hrvatsko-njemačkim društvom Split. U svakom slučaju, Hrvatsko-njemačko društvo Split u pružanju usluga inzistira na sigurnosti korisničkih podataka i nastoji da treće strane kojima se isti prosljeđuju održavaju istu razinu zaštite korisničkih podataka.

Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web  komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni.
Hrvatsko-njemačko društvo Split ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se radi o slučajevima nad kojima Hrvatsko-njemačko društvo Split nema izravni nadzor.

8. Promjena Uvjeta

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Hrvatsko-njemačkog društva Split kao i drugi posebni uvjeti Hrvatsko-njemačkog društva Split, i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
Hrvatsko-njemačko društvo Split pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem internet stranice www.delfin-skola-njemackog.eu ili na drugi primjeren način. 

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova pravila određuju i reguliraju kako Hrvatsko-njemačko društvo Split koristi te štiti sve informacije koje KORISNIK istome dostavlja kada koristi web stranicu www.delfin-skola-njemackog.eu.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Ispunjavanjem online formulara za kontakt na internet stranici www.delfin-skola-njemackog.eu ili pristupanjem samoj stranici Korisnik daje suglasnost da obrađujemo njegove osobne podatke navedene u online formularu i druge podatke. Isti podaci koriste se u informativne svrhe.

Obvezujemo se čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika, te ćemo s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke mi ne smijemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi naši članovi, djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Hrvatsko-njemačko društvo Split je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Korisnici se mogu obratiti na:

KONTAKTI:
tel. 021/347 581
mob. 098/244 124
mob. 091/322 3330
e-mail:  delfin.skola.njemackog@gmail.com

Hrvatsko-njemačko društvo Split, Sinjska ulica 3, 21000 Split, OIB: 72936951527

Uvjeti korištenja i Izjava o privatnosti zadnji puta ažurirani 23.08.2023.